لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد و مکانیسم تکنولوژی لیزر در کل این است که فرکانس هایی از نور به طور فیزیکی برروی رنگدانه هایی اختصاصا اعمال انرژی کرده و انرژی لیزر تبدیل به حرارت و یا فرکانس های ارتعاشی گشته و یا پرسه ی تخریبی اعمال مینماید ، به طور مثال : در لیزر موهای زائد انواع…

2015 © حق کپی رایت - کلینیک تخصصی دکتر خسرویانی - طراحی و پشتیبانی رازقیان

مشاوره رایگان      ۲۶۷۶۰۰۳۶ – ۲۶۷۶۰۰۴۷