اكنه يا جوش صورت

اکنه یا جوش صورت علل و راه های مقابله اکنه یک بیماری مولتی فاکتوریال میباشد و به علل مختلف و با اشکال متقاوت تظاهر میکند، اکنه در واقع التهاب فولیکولهای پیلوسباسه است که همراه با عفونت یک نوع باکتری به نام پیروپیونه باکتریوم اکنه ای میباشد .

2015 © حق کپی رایت - کلینیک تخصصی دکتر خسرویانی - طراحی و پشتیبانی رازقیان

مشاوره رایگان      ۲۶۷۶۰۰۳۶ – ۲۶۷۶۰۰۴۷