کاشت مو روش PRP

PRP مخفف platelet Rich plasma میباشد. روند بهبود زخم از تشکیل لخته شروع میشود. بدین معنی که اولین قدم در ترمیم زخم را پلاکت آغاز میکند. چسب پلاکتی، فرآورده مشتق از پلاسمای انسانی است که غنی از فاکتورهای رشد پلاکتی و فیبرینوژن میباشد و دارای خاصیت هموستاتیک ترمیمی میباشد. یکی از درمانهای نسل جدید برای تسریع درمان زخم استفاده از فاکتورهای رشد مشتق از پلاکت میباشد. پلاکت ها نقش مهمی در تسهیل ترمیم زخم دارند.

پلاکت ها به عنوان یک جز کلیدی در هموستاز و ترمیم زخم به دنبال آسیب بافتی میباشند؛ بلافاصله بعد از تروما (آسیب) پلاکت ها فیبرینوژن را به عنوان فاکتور I (یک) انعقادی به لخته فیبرینی تبدیل نموده و بنابراین دارای خاصیت هموستاتیک و همچنین به لحاظ بیش از ٣٠ فاکتور رشد تاثیر ترمیمی دارند. یکی از فرآورده های پلاکتی که جهت کاهش خونریزی و ترمیم سریع بافت مورد استفاده قرار میگیرد چسب پلاکتی میباشد که دارای دو جز اصلی چسب فیبرینی و ژل پلاکتی است. چسب فیبرینی
‏ (Fibrin sealant )
محصول بیولوژیک مشتق از پلاسماست و عملکردی مانند مراحل نهایی تشکیل لخته در هموستاز را دارد ( که مربوط به بحث ما نمیشود) ژل پلاکتی (platelet Gel) نیز فرآورده ای حاصل از پلاسمای غنی از پلاکت (Platelet Rich plasma) (که به PRP مشهور میباشد. ) به همراه ترومبین و کلسیم است که ترومبین باعث فعال شدن پلاکت ها و دگرانولاسیون گرانول ها و آزاد شدن فاکتور رشد میشود که آن هم باعث ترمیم بافتی مانند مهاجرت سلول ، تکثیر سلول ، رگزایی ، تسریع بازسازی اپی درمال ، اپی تلیال و اندوتلیال میشود.

گرانول های پلاکتی نه تنها حاوی فاکتورهای رشد هستند بلکه مواد فعال بیولوژیک دیگر مانند سرتونینی، کاتکول آمین ها و پروتئین های آنتی باکتریال نیز در آنها وجود دارد ( که بحث آن در اینجا نیاز نمیباشد) حالا که نقش پلاکت ها در ترمیم زخم ها مشخص شد حال اگر به موهای کم پشت و سر هم به عنوان زخم نگاه کنیم میتوان فهمید که انجام PRP چقدر میتواند در تسریع روند ترمیم مو و رشد آن دخیل باشد. معمولا مقدار ٢٠cc خون را از خود کاندید PRP میگیریم و آن را در کیت های PRP گذاشته و در دستگاه ساتی فیوژ با سرعت ١٢٠٠٠ دور به مدت ١۵ دقیقه سانتی فیوژ میکنیم .

در این مدت گلبولهای قرمز به علت نیروی گریز مرکز و داشتن دانسیته بالا از پلاسما جدا میشوند و آنچه در کیت به وجود می آید یک لایه شفاف در بالا و یک لایه قرمز در پایین که همان گلبولهای قرمز را با یک سرنگ پلاسما را که حاوی پلاکت میباشد جدا میکنیم. در سر کاندید PRP در محل هایی که کاهش رشد داشته یا احیانا ریزش دارد تزریق میکنیم. تزریق بایستی به صورت تزریقات کوچک و با دقت زیادی انجام شود.

محلول PRP به لایه درم پوست سر نفوذ کرده و رشد فولیکولهای مو را به شکل پایدار و با ثبات تحریک مینماید. لازم به یادآوری میباشد که در محلول PRP عوامل رشد و سلولهای بنیادی وجود دارد که رشد سلول های دیگرتحریک کرده و باعث جوانسازی فولیکولهای مو و تقویت رشد آنها میشود. برافروختگی سر بعد از تزریق محلول PRP بعد از ٢۴ ساعت از بین میرود. دوره استراحت بعد از تزریق PRP بسیار کوتاه بوده و پوست خیلی سریع به حالت طبیعی خود باز میگردد. عمل تزریق PRP بایستی حدود ۵مرتبه تکرار شود تا بتوان نتیجه مطلوب را به دست آورد. اثرات PRP معمولا بعد از ٣-۴ ماه بعد از پایان شروع به ظاهر شدن خواهد کرد و بیشترین رشد مو حداقل به ٨ ماه زمان نیاز دارد.

2015 © حق کپی رایت - کلینیک تخصصی دکتر خسرویانی - طراحی و پشتیبانی رازقیان

مشاوره رایگان      ۲۶۷۶۰۰۳۶ – ۲۶۷۶۰۰۴۷