مشاورهکلینیک تخصصی پوست و مو دکتر خسرویانی آماده ارائه مشاوره رایگان قبل از عقد قرار داد و پاسخگوی سئوالات و ابهامات شما خواهد بود و به تمام سئوالات و ابهامات شما پاسخ خواهند داد .همچنین می توانید با محیط کلینیک آشنا شوید و روند جراحی بصورت حضوری مطلع شوید.

جهت مشاوره رایگان ابتدا با کلینیک تماس حاصل فرمائید و با تعیین وقت قبلی پذیرای شما خواهیم بود .

( ۲۶۷۶۰۰۳۶ – ۲۶۷۶۰۰۴۷)

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.