کلینیک تخصصی مو و پوست دکتر خسرویانی با بکار گیری متخصص ترین افراد ، بهترین خدمات را به مشتریان خود ارایه می دهد. این موسسه با توجه به اطمینانی که نسبت به کار خود دارد و در جهت رضایت و اطمینان هر چه بیشتر مشتریان اقدام به ارائه ضمانت نامه کتبی برای عمل های کاشت مو انجام شده می نماید و در صورتی که مشتریان موسسه از میزان تراکم موهای کاشته راضی نباشند موسسه به هزینه خود و به صورت رایگان اقدام به کاشت مو بر روی سر بیماران خود خواهند نمود.
ضمانت نامه بصورت کتبی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و در صورت بروز مشکل و یا عدم رضایت با مراجعه به کلینیک و مشاوره توسط متخصصین اعمال مراحل بعدی اعمال خواهد شد .

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.