کاشت مو به روش F.I.T

کاشت مو به روش Fit

انجام پیوند در روش FIT کاملا سرپایی و با بی حسی موضعی می باشد و البته به دلیل اینکه تعداد واحدهای مو در مقایسه با روش جراحی FUT تا سه برابر بیشتر قابل برداشت می باشد، یک تا دو روز زمان لازم است تا عمل پیوند به صورت کامل انجام گیرد. که البته با فواصل استراحت و زمان های لازم بین مراحل مختلف کاشت، انجام این روش خسته کننده نخواهد بود.

کاشت مو به روش F.U.T

کاشت مو به روش futدر این روش برداشت مو توسط پزشک متخصص مربوطه از پشت سر با میکرو سرجری و بی حسی موضعی بدون درد انجام می شود . نوار باریک برداشته شده در زیر میکروسکوپهای تخصصی به واحدهای یک و دو و سه فولیکولی تقسیم می شوند و در محل کم پشتی یا طاسی کاشته می شود.

همزمان F.I.T و F.U.T

fit-fut

کلینیک دکتر خسرویانی بعنوان اولین گروه از مراکز کاشت می باشد که اقدام به انجام کاشت مو به روش FIT و FUT به صورت همزمان برای افزایش میزان تراکم نموده است.

کاشت مو به روش PRP

کاشت مو به روش prp

PRP (Platelet-Rich Plasma) یک فرآورده خونی به معنای پلاسمای غنی از پلاکت است که طی یک فرایند جداسازی از خون تازه و لخته نشده تهیه می شود.

Write a comment:

You must be logged in to post a comment.